Wereldwijd

Hier kan u de wereldwijde bioveiligheidsgemiddelden terugvinden, gebaseerd op vervolledigde vragenlijsten die een reëel bedrijf voorstellen. De statistieken worden weergegeven per land en diersoort of productiesysteem.

Kies een diersoort

Toon de statistieken van:

Statistieken voor Pigs - Wereldwijd

Externe bioveiligheid

A. Aankoop van fokdieren, biggen en sperma 89%
B. Afvoer van dieren, mest en kadavers 72%
C. Voeder-, water- en gereedschapstoevoer 50%
D. Bezoekers en personeel 70%
E. Ongedierte- en vogelbestrijding 68%
F. Bedrijfsligging 71%
Subtotaal externe bioveiligheid 72%

Interne bioveiligheid

G. Ziektemanagement 68%
H. Werp- en kraamperiode 54%
I. Biggenbatterij 66%
J. Vleesvarkens 70%
K. Maatregelen tussen compartimenten, looplijnen en gebruik van gereedschap 50%
L. Reiniging en desinfectie 62%
Subtotaal interne bioveiligheid 59%
Totaal 66%

Aantal inzendingen: 2412