Privacybeleid

Biocheck.UGent beschouwt de door u voorziene gegevens, hierna vermeld als uw gegevens, als confidentiële informatie. Het invullen van de vragenlijst houdt impliciet in dat de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent de toestemming krijgt om uw gegevens, op anonieme wijze geanalyseerd, te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De aangeboden diensten kunnen worden geraadpleegd zonder persoonlijke informatie (bv. naam en adres) te delen door geanonimiseerde gegevens of een bijnaam te gebruiken. Uw gegevens worden voor een periode van 10 jaar bewaard en zullen nooit gedeeld worden zonder uw toestemming.