Ons team

De Biocheck.UGent vragenlijsten en het bijhorende scoringssysteem zijn ontwikkeld door de Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, onder leiding van Prof. dr. Jeroen Dewulf.

Jeroen

Jeroen Dewulf studeerde af als dierenarts in 1998 aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en behaalde zijn doctoraat aan dezelfde faculteit rond de epidemiologie en de controle van Klassieke Varkenspest in 2002. In datzelfde jaar behaalde hij zijn Masterdiploma in de Veterinaire Epidemiologie en Economie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is tevens diplomat van de European College of Veterinary Public Health sinds 2005 en oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) in België. Sinds 2014 is Jeroen Dewulf hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie aan de Universiteit Gent.

Kenny

Kenny Vandenbroucke studeerde in 2002 af als Master of Science in de Elektronica en heeft sindsdien gewerkt als communicatie- en IT-specialist met ervaring in programmeren, algemene IT-skills, gestructureerd schrijven en copywriting, grafische vormgeving en project management. Sinds 2018 is Kenny Vandenbroucke IT- en communicatieverantwoordelijke op de dienst Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.

Nele

In 2016 studeerde Nele Caekebeke af als dierenarts, afstudeerrichting Onderzoek aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Momenteel werkt ze aan haar doctoraat, waar ze pluimvee- en varkenshouders begeleid naar een verbeterde infectiepreventie op hun bedrijven. Ze is lid van de lokale Ethische Commissie van de Faculteit Diergeneeskunde en bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie. Ze geeft trainingen rond bioveiligheid in de varkens- en pluimveeproductie sinds 2018.

Andy

Andy Vervaet is afgestudeerd als dierenarts in 2019 aan de Universiteit van Gent binnen de optie Onderzoek, met als keuzevak varken. Na zijn afstuderen vervoegde hij de Epidemiologie groep aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent waar hij werkt aan de verdere ontwikkeling van het Biocheck.UGent scoresysteem.