FAQ

Hoe de Biocheck.UGent gebruiken

Hieronder kan u een overzicht vinden over het gebruik van het Biocheck.UGent platform:

Print website

Taal

Kies uw taal in het navigatiemenu.

registration

Registratie

Nieuwe gebruikers kunnen zich registreren door naar de "Mijn Biocheck" tab te gaan en in te loggen.
Dit is niet verplicht, echter aangeraden aangezien u op die manier een account aanmaakt die al uw rapporten online kan bewaren.
Indien u een toegangscode heeft voor de geavanceerde functionaliteiten, kan deze aan het eind ingevoerd worden.
U zal een e-mail krijgen ter bevestiging van uw registratie.

account

Uw dashboard

Uw inzendingen zijn toegankelijk via de "Mijn Biocheck" tab.
Al uw opgeslagen of gedeelde (geavanceerde toegang) rapporten worden bewaard op uw dashboard.

surveys

Vragenlijst

Alle vragenlijsten kunnen in de gelijknamige tab in de navigatiebalk gevonden worden of via de Homepage via "Start de Biocheck.UGent".

Na het selecteren van de vragenlijst van uw keuze, kan u de vragenlijst downloaden en afprinten (.pdf) of de vragenlijst online invullen.

questions

Alle vragen met een "*" zijn verplicht.

Na het vervolledigen van de volledige vragenlijst zal u gevraagd worden of de informatie reëel of fictief is. Beantwoord deze vraag alstublieft met zorg! De reële data zal gebruikt worden voor onze wereldwijde databank.

sav or generate

Rapport

U kan uw rapport opslaan op uw account of slechts eenmalig aanmaken.
Opgeslagen basisrapporten worden toegevoegd aan uw dashboard in pdf-formaat.

basic report

Het basisrapport omvat een tabel met uw resultaat, een wereldgemiddelde en een landsgemiddelde wanneer er 40 of meer inzendingen van uw land beschikbaar zijn.
Hoe hoger uw score, hoe beter de bioveiligheid!

Scores zullen in het rood verschijnen wanneer ze lager zijn dan het gemiddelde (het landsgemiddelde, of het wereldgemiddelde wanneer er geen landsgemiddelde beschikbaar is).

Uw scores worden ook gevisualiseerd in een radardiagram. De blauwe zone is uw eigen score, de paarse zone is het wereldgemiddelde. Hoe groter uw blauwe zone, hoe beter uw resultaat.

personal feedback

Gepersonaliseerde feedback

Geavanceerde gebruikers hebben toegang tot een uitgebreid rapport (in .docx formaat). Hier wordt gepersonaliseerd advies gegeven gebaseerd op de antwoorden die zijn gegeven in de vragenlijst.
U heeft de mogelijkheid om extra informatie, logo's, ... toe te voegen aan het rapport.

De 5 basisprincipes van bioveiligheid

Wanneer een bioveiligheidsprogramma opgemaakt wordt, zijn er enkele algemene principes die van toepassing zijn op alle bedrijven:

 • 1. Scheiding van hoge en lage risicodieren en omgevingen
  Om verspreiding van ziekte tegen te gaan is het belangrijk dat bronnen van infectie (bv. dieren, personen, ongedierte) zoveel als mogelijk gescheiden zijn van de gevoelige dieren. Dit kan bereikt worden door enerzijds direct contact te vermijden tussen hoge risico (infectieuze) en lage risico (gevoelige) dieren en door anderzijds indirecte contacten te vermijden.
 • 2. Verlagen van de algemene infectiedruk
  Zelf met de beste bioveiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk, en vermoedelijk ook niet wenselijk, om dieren in steriele omstandigheden aan te houden. Het is zeer moeilijk om elk contact met mogelijk schadelijke ziektekiemen te vermijden, daarom proberen bioveiligheidsmaatregelen de infectiedruk onder een bepaald level te houden waardoor de natuurlijke weerstand van de dieren in staat is om infecties te bestrijden.
 • 3. Niet elke verspreidingsroute is even belangrijk
  Bepaalde verspreidingsroutes kunnen veel verschillende ziekteverwekkers verspreiden met een hoge doeltreffendheid (bv. direct diercontact), waar andere verspreidingsroutes (bv. voeder) van minder groot belang zijn. Daarom is het van belang, wanneer bioveiligheidscontroleprogramma's worden opgesteld, dat men focust op deze zaken die een hoog risico op verspreiding inhouden en pas nadien op deze die een lager risico inhouden.
 • 4. Het risico is een combinatie van de mogelijkheid op verspreiding en de frequentie van voorkomen van deze verspreidingsroute
  Naast de mogelijkheid op optreden van verspreiding van een bepaalde ziekteverwekker via de verschillende verspreidingsroutes, is ook de frequentie van voorkomen van deze verspreidingsroute van significant belang. Wanneer een bepaalde verspreidingsroute (bv. transmissie via de handen van de dierverzorgers) slechts een lage kans op voorkomen heeft maar zeer regelmatig herhaald wordt (bv. de dierverzorger raakt de dieren meerdere keren per dag aan zonder het nemen van voorzorgsmaatregelen), kan het risico op overdracht van ziekte toch zeer belangrijk zijn.
 • 5. Grotere groepen van dieren stellen een groter risico
  Hoe groter bedrijven worden, hoe belangrijker de bioveiligheidsmaatregelen worden. In een grote groep van dieren zijn er meer dieren die geïnfecteerd kunnen worden en de infectiecyclus kunnen onderhouden waarbij de infectiedruk stijgt tot boven de immuniteit van de dieren. Bovendien hebben grotere bedrijven vaak meer contact met de buitenwereld (bv. transport van dieren, transport van voeder, professionele bezoekers) die allemaal een bepaald risico op ziekteverspreiding met zich meedragen. Ook in grotere en zeer productieve bedrijven, zijn deze hoogproductieve dieren gevoeliger voor infectie en zijn bijgevolg de gevolgen van een ziekte uitbraak ernstiger in vergelijking met een kleiner bedrijf.

Referentie:  Dewulf J., Postma M., Van Immerseel, F., Vanbeselaere, B., Luyckx, K., 2018. How to measure biosecurity and the hygiene status of farm? Biosecurity in Animal production and Veterinary Medicine, Hoofdstuk 5, Editors Dewulf J. en Van Immerseel F. Beschikbaar op Amazon, Cabi en Acco)

Hoe onze vragenlijsten opgebouwd zijn

De Biocheck.UGent is een risicogebaseerd scoresysteem om de kwaliteit van de bioveiligheid op uw bedrijf te evalueren (Laanen et al., 2010; Gelaude et al., 2014; Ghent University, 2015). Het systeem start niet vanuit een specifieke ziekte maar benadert bioveiligheid eerder in het algemeen en focust op deze aspecten die gemeenschappelijk zijn voor de verspreiding van veel verschillende soorten van infectieuze ziekten. De vragenlijsten zijn opgedeeld in verschillende subcategorieën voor interne en externe bioveiligheid, en elke subcategorie bestaat uit 2 tot 19 vragen. De meeste vragen hebben twee of drie antwoordopties. het antwoord op elke vraag resulteert in een score tussen nul (wanneer een maatregel helemaal niet wordt toegepast of wanneer het minst gunstige antwoord werd gegeven) en één (wanneer een maatregel optimaal wordt toegepast). Afhankelijk van het belang van een bepaalde bioveiligheidsmaatregel, wordt de score vermenigvuldigd met een bepaald gewicht (Laanen et al., 2013; Gelaude et al., 2014). De gewichten per score zijn gebaseerd op de 5 basisprincipes van bioveiligheid.
Ook de subcategorieën hebben een bepaald gewicht, in overeenstemming met hun relatief belang voor ziekteverspreiding bepaald door een grote groep van specialisten (Laanen et al., 2013; Gelaude et al., 2014). Op deze manier biedt het Biocheck.UGent scoresysteem een risicogebaseerde score aan die rekening houdt met het relatieve belang van de verschillende bioveiligheidsmaatregelen. De finale score voor zowel interne als externe bioveiligheid kan gaan van nul, wat wijst op de totale afwezigheid van de beschreven bioveiligheidsmaatregelen, tot 100, wat wijst op een volledige toepassing van alle beschreven maatregelen. Het gemiddelde van interne en externe bioveiligheid resulteert in een score voor de totale bioveiligheid.
Referentie:  Dewulf J., Postma M., Van Immerseel, F., Vanbeselaere, B., Luyckx, K., 2018. How to measure biosecurity and the hygiene status of farm? Biosecurity in Animal production and Veterinary Medicine, Hoofdstuk 5, Editors Dewulf J. en Van Immerseel F. Beschikbaar op AmazonCabi en Acco)

spider plot

Basisrapport

Voor elke subcategorie van de vragenlijst krijg je een score, een wereldwijd (globaal) gemiddelde en een nationaal gemiddelde wanneer dit beschikbaar is. Het gemiddelde van alle scores per subcategorie binnen externe en interne bioveiligheid, na het in rekening brengen van hun specifieke gewichten, geeft een subtotaal voor externe en interne bioveiligheid. De gemiddelden van interne en externe bioveiligheid resulteren in een totale bioveiligheidsscore.

Radardiagram
De letters op de verschillende assen komen overeen met de verschillende subcategorieën in de vragenlijst. Deze letters staan dan ook voor elke subcategorie in de tabel van hetzelfde rapport. Bv. "A" komt overeen met de subcategorie "aankoop van fokdieren, biggen en sperma" in de vragenlijst van varken.

Wenst u te weten welke vraag correleert met welke score, dan kan u dit eenvoudig opzoeken in de papieren/online versie van de vragenlijst. Voor subcategorie "A" bijvoorbeeld komt dit overeen met vraag 1 t.e.m. 16 in de vragenlijst van varken. 

Wetenschappelijke publicaties met behulp van Biocheck.UGent

De Biocheck.UGent werd al talrijke keren gebruikt in academisch onderzoek. Een niet-limitatieve lijst is hier te vinden.
Wenst u meer referenties? Klik dan hier!